Wermlandsflytt – en av 30 medlemmar i Sveriges Möbeltransportörers Förbund

När du ska planera och genomföra en flytt är det viktigt att allt går rätt till. När du anlitar någon av de medlemsföretag som är anslutna till Sveriges Möbeltransportörers Förbund kan du känna dig trygg hela vägen. De ser till att alla lagar och regler följs och att nödvändiga försäkringar finns. Wermlandsflytt är ett av medlemsföretagen som kan erbjuda sina kunder optimal trygghet i samband med flytt.

Sveriges Möbeltransportörers Förbund (SMF) är den äldsta branschorganisationen för bohagstransportörer i hela Sverige. SMF arbetar hårt för att kunna verka som Sveriges bästa förbund för flyttföretag. De vill också verka som det ledande rådgivande organet inom flyttjänster för bland annat försäkringsbolag, företag och konsumenter.

Wermlandsflytts målsättning är att utföra sina tjänster på ett sätt som överträffar kundens förväntningar. De arbetar också för att bidra till en ekologiskt hållbar utveckling och att utföra sina körningar på ett trafiksäkert sätt. Inom företaget finns mycket kunskap om de regler och bestämmelser som gäller inom branschen. Wermlandsflytt är både miljö- och kvalitetscertifierade av Sveriges Möbeltransportörers Förbund.

När du vill vara på den säkra sidan är ett auktoriserat flyttföretag alltid att föredra. Samtliga SMF-medlemmar är kvalitetscertifierade genom svensk flyttstandard, vilket innebär att god kvalitet alltid kan försäkras. Om det ändå skulle uppstå något problem i samband med en flytt har SMF-anslutna medlemmar alltid en skyldighet att följa Allmänna Reklamationsnämndens beslut. Detta innebär ytterligare en trygghet för dig som kund. Allmänna Reklamationsnämnden är en statlig myndighet vars verksamhet huvudsakligen styrs av en förordning (2007:1041). Om du vill läsa mer om denna förordning och vad den innebär hittar du den på Riksdagens webbplats eller genom att klicka här: http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Forordning-20071041-med-ins_sfs-2007-1041/