Vibrationer en hälsorisk på jobbet

Det finns många olika typer av yrken i Sverige som innebär att en arbetare i sin tur måste ta diverse risker. Det kan handla om att man utsätter sig för höga höjder, farliga ämnen eller tunga maskiner. Många gånger behöver också arbetaren i fråga en speciell utbildning för att kunna arbeta på ett säkert sätt, utan att riskera skador på sig själv eller på andra. En av de många saker som faktiskt kan vara hälsofarlig för en arbetare är olika maskiner som vibrerar. Vibrationsskador får man från att använda verktyg som vibrerar på olika sätt och det kan vara många olika saker, allt från slagmaskiner till en tandläkarborr.

Det är lagstiftat att alla arbetsgivare måste göra en riskbedömning för sina arbetares situationer där det bland annat måste redas ut hur vibrationsexponeringen ser ut. Det finns olika standarder som arbetsgivaren kan rätta sig efter och antingen följer man ISO 5349 där man mäter upp hur exponeringen på arbetsplatsen ser ut eller så gör man en teoretisk uppskattning av vibrationsexponeringen baserad på de värden som respektive verktyg har deklarerats med. Det är rekommenderat att utgå ifrån den andra typen av metod, där man gör uppskattningen baserat på de fakta som verktygen ger en, men råder det minsta form av tveksamhet så är det väldigt bra att mäta upp hur vibrationerna egentligen ser ut, framför allt för de anställdas hälsa då man inte ska arbeta för länge med vibrerande verktyg.

Att mäta vibrationer

Om man väljer att mäta upp hur det ser ut ur ett vibrationsmässigt perspektiv så gör man klokt i att använda sig av ett av de många mätinstrument som finns på marknaden. Om man följer ISO 5349 så kommer man att få en tydlig instruktion för hur man går tillväga för att på rätt sätt mäta de vibrationer som olika verktyg står för. Själva mätningen brukar oftast göras genom att man fäster en återgivare på verktyget i fråga och mäter sedan de vibrationer som verktyget ger när det används som det ska användas. På så sätt kommer man att få ett helt korrekt värde på vibrationsexponeringen, vilket i sin tur då leder till än större säkerhet på arbetsplatsen. Dessutom kan man via dessa värden också genomföra diverse åtgärder för att gör situationen än bättre, om nu värdena som mätningen visar är alldeles för bristfälliga.

Det finns flera olika vibrationsmätare ute på marknaden idag och många av dem är dessutom utrustade med flera finesser och detaljer. Inte bara är de enkla att använda som sig själva för nybörjare, de är också fullpackade med diverse personliga inställningar som den mer erfarne kan använda sig av. Med andra ord är en vibrationsmätare en mycket god investering för företag som sysslar mycket med vibrerande utrustning. Enbart vetskapen om att det går att mäta verktygens vibrationer gör att säkerheten kan garanteras i det avseendet om man är oroligt för om saker och ting inte står rätt till.

Det finns även professionella företag som jobbar med att mäta vibrationer. Metron gör mätningar för att säkerhetsställa arbetsplatsens säkerhet eller för att fastställa hur vibrationerna påverkar omgivningen till exempel vid en sprängning eller ett större bygge. Bland annat så har de konsulterat vid bygget av Ådalsbanan.