Nytt samarbete ska informera om effektiv renovering

Nationellt Renoveringscentrum För Bebyggelse och Svensk Byggtjänst har gått ihop för att tillsammans bygga nya tjänster för effektiv renovering. Dessa tjänster kommer först och främst att komma i formen av informations- och kunskapstjänster som baseras på webben.

Rolf Kling, teknisk chef på VVS Företagen och styrelseledamot på Nationellt Renoveringscentrum, berättar att renovering under det närmaste året kommer ske i en omfattning om upp emot 60 miljarder kronor. Vilket han påpekar är något högre än vad man beräknar kommer investeras i nybyggnation. Därför är det extra viktigt att uppdatera tillvägagångssättet för att bespara både på kostnader och på miljön. För entrprenader finns det många olika sätt att gå tillväga vilket gör det svårt. WMP Balkong AB förklarar på sin hemsida att varje fastighet har olika förutsättningar.

- Varje balkong är unik och vi gör beräkningar av bärighet och hållfasthet för varje enskild balkong.

En av tjänsterna som planeras är en nationell renoveringsportal. Den kommer fungera som en ständigt uppdaterad databas där man kan hitta alla utförda byggnads- och renoveringsarbeten som har genomförts i Sverige. Den ska dessutom innehålla den senaste forskningen inom byggteknik, och publiceras gratis på webbsidan.

– Vi planerar att renovering blir ett nytt fackområde i vårt koncept Omvärldsbevakning. Det innebär att det i första hand blir webbaserad information som successivt kan vidareutvecklas bland annat med webbTV, säger Tommy Börjesson, utvecklingschef på Svensk Byggtjänst, i ett pressmeddelande.

Du kan läsa hela pressmeddelandet här: Svensk Byggtjänst och Nationellt Renoveringscentrum inleder samarbete: Nya tjänster ska sprida kunskap och information om effektiv renovering

Så, hur tror ni detta kommer påverka bygg- och renoveringsbranschen? Mer lättillgänglig information är ju klart ett steg i rätt riktning, och att registrera alla arbeten som utförs på en och samma plats kan hjälpa till att skydda både byggföretag och konsumenter från att hamna i kläm. Om det dessutom kan fungera som en portal eller samlingspunkt för yrkesmän blir det mycket lättare att gemensamt leva upp till nya standarder och riktlinjer, samt göra det snabbt och enkelt för byggare att dela med sig av sin yrkeserfarenhet med varandra.