Nyheter som påverkar företagare under 2014

Ett nytt år för ofta med sig förändringar i lagar och regler. Detta kan innebära en stor påverkan på ens verksamhet. Därför har Lars Nordfors, chefsjurist på företagarorganisationen Företagarna, satt ihop en mycket hjälpsam lista över många av de förändringar som träder i kraft under 2014.

På denna lista kan vi läsa om några lagändringar som påverkar de äldre i samhället. Bland dessa kan vi läsa att:

Stödet för nystartsjobb för arbetslösa över 55 år får förlängd kvalificeringstid till 12 månader. Sedan 2010 har tiden som en person ska ha varit frånvarande från arbetslivet innan denne kan godkännas för nystartsjobb varit 6 månader. Denna tillfälliga satsning upphör nu att gälla vid årskiftet, och återställs till de ursprungliga kravet på 12 månader.

Skatten sänks för pensionärer, särskilt för dem med de minsta ekonomiska marginalerna. Detta blir det femte steget i skattesänkningar för de som fyllt 65 år vid beskattningsårets ingång.

2014 för även med sig ändrade förutsättningar för arbetslösa och långtidsarbetslösa. Några av dessa är:

Ett nytt stöd till anställningar för yrkesintroduktion blir tillgängligt genom beslut från Arbetsförmedlingen.

Ändringar i inkomstskatten ska underlätta omställningsåtgärder på arbetsmarknaden. Skattskyldigheten för vissa stiftelser kommer att underlättas. Detta så att medel frias upp och blir tillgängliga för fler typer av omställningsåtgärder. Det här innebär att visstidsanställda, och annan personal som riskerar uppsägning, kan få större möjlighet till omställningsåtgärder. Till exempel i form av utbildning, även inom sådant som inte är företagsspecifikt.

Införande av statligt stöd vid korttidsarbete. Vid lågkonjunktur kan korttidsarbete, en tillfällig nedgång i arbetstid och lön, vara en nödvändighet för att företag inte ska förlora kompetens. Från och med 1:a jan 2014 kommer kostnaden för detta delas på tre delar, där företag och staten står för varsin tredjedel och arbetstagaren för den sista. Detta är dock en nödlösning som bara kan aktiveras vid "en synnerligen djup lågkonjunktur eller är sannolikt att en sådan är nära förestående".

Arbetsmarknadsdag på Handelshögskolan i Göteborg

Den 6 februari hålls arbetsmarknadsdagen Gaius på Handelshögskolan. Bland annat kommer advokatsamfundet finnas på plats och ge juriststudenter möjlighet att ställa frågor till advokater. Representanter från ett flertal advokatfirmor kommer att vara på plats, bland andra Advokatfirman Åberg.

För att se hela listan och läsa om bland annat ändringar i arbetsgivaravgifter, mervärdesskatt och investeraravdrag, så hittar du den på företagarna.se: Nya lagar & regler under 2014 för Företagare. Företagarna summerar nyheter som påverkar företagare