Modern företagskommunikation

Bra kommunikation inom ett företag är A och O för framgång. För mindre företag är det sällan ett problem, och avancerade rutiner för hur internkommunikationen ska fungera behöver inte vara nödvändigt. Men även där kan det vara nödvändigt att på olika vis försäkra sig om att alla får del av relevant information. För större företag med flera sektioner är etablerade rutiner absolut nödvändigt; då risken annars är överhängande att olika sektioner motarbetar varandra. Ett exempel där är Googles Google+. Enligt uppgift ska flera sektioner varit mycket negativa till att integrera Google+ i sina tjänster, och således aktivt motarbetat Google+. Hur mycket förbättrad internkommunikation om målsättningarna för Google+ hade hjälpt är svårt att säga, men det skulle definitivt inte ha skadat.

Den digitala tidsåldern har också på många sätt förändrat företagskommunikation i grunden. Att hålla alla på företaget uppdaterade har aldrig varit lättare. Allt som egentligen behövs är en intern webbsida, som regelbundet uppdateras och som de anställda besöker åtminstone dagligen. Detta är egentligen extremt enkelt, och borde inte kräva några större resurser; en intern webbsida behöver ju inte vara belastad med en massa HTML5-trick, Javascript och Flash, utan kan med fördel hållas enkel. I teorin är alltså intern företagskommunikation i dagsläget extremt enkelt och kräver mindre resurser än någonsin tidigare i historien. Kombinera med verktyg som e-post, Skype och digital skyltning för att optimera den interna och den externa kommunikationen. UCUS i Uppsala sysslar med digital skyltning och har hjälpt företag från flera olika branscher. En modern företagskommuniktion är snabb, bred och flexibel. Det finns också många användbara digitala CRM som hjälper företaget att bygga upp interna processer mellan avdelningar och kunder. Här följer några intressanta utvecklare:

Pipedrive
UCUS
Base CRM
Sugar CRM

Att så inte alltid är fallet kan i princip härledas till den mänskliga faktorn: även om redskapen finns där, så är de meningslösa om de inte används. Lyckad internkommunikation på ett företag kan därför i huvudsak ses som en fråga om företagskultur. Att se till att de anställda använder sig av de möjligheter som finns som en naturlig del av arbetet kan vara en utmaning, men lyckas man med detta så är mycket vunnet. Att enbart tillhandahålla nödvändiga verktyg och hoppas att det ska vara tillräckligt är dömt att misslyckas.