Miljömål i Örnsköldsvik fastslagna för 2015 – 2019

Nu har landstingsstyrelsen i Örnsköldsvik tagit beslut om den nya miljö- och energiplanen för 2015 – 2019. De största satsningarna blir en vidareutveckling av deras pågående klimatkompensering, samt nya satsningar inom energieffektivitet och förnybar energi.

– Vi fortsätter på den inslagna vägen för att skapa en hållbar utveckling i länet, säger Eva Andersson (MP), ordförande i referensgruppen för miljö- och energifrågor, till Tidningen 7. Landstinget ska föregå med gott exempel och genom det också inspirera andra.

Landstingsstyrelsen visar att de tidigare satsningarna inom klimatkompensation som genomfördes under 2013 har varit framgångsrikt. Då särskilt när det gäller tjänsteresor, där klimatpåverkan från tjänsteresor har minskat med omkring 70 procent. Kransens gummi skriver att det finns många faktorer som kan minska utsläppet. 

- Det är alltså inte bara däcket i sig som påverkar körningen. Det handlar om att ha tillräckligt mönsterdjup på sommardäcken, rätt hjulinställning och lufttryck och kanske framför allt – att anpassa hastigheten efter förutsättningarna!

För att ställa om till att använda mer förnybar energi har de också tagit beslutet att satsa på solel. De siktar på att kunna ha cirka 8000 kvadratmeter solpanel installerad fram till 2019.

Avslutningsvis så påpekade att den nya planen på många sätt är en fortsättning på den plan som gällde för 2010 till 2014. Därigenom kommer de påbörjade satsningarna fortsätta drivas för att skapa en hållbar utveckling.

Källa: Nya miljö- och energimål 2015-2019 – Tidningen 7