Konsumenter påverkar företagarnas miljöpolicy

Under tiden som debatten rasar i politiken om klimatkrisens vara eller inte vara så börjar fler och fler företag få upp ögonen för att marknadskrafterna ofta är viktigare än politiska beslut när fler och fler konsumenter blivit miljömedvetna.

För i en värld i på många sätt i kris, har det blivit inne att bry sig. Både om varandra och om naturen. Vissa tar det så långt som att försöka skära bort så många måsten som möjligt i ett traditionellt samhälle genom att bli helt självförsörjande, främst när det gäller energi och vatten, men för de flesta är det svårt att ta ett så stort steg. Men de reagerar fortfarande positivt på kommunikation från företag där miljöhänsyn och hållbar utveckling är vanliga nyckelord. Läs mer om konsumenters miljöetik här.

Ett av de vanligaste sätten att göra det med trovärdighet är just att miljöcertifiera sin verksamhet. Detta har bland andra Lantz Metall gjort genom att ISO-certifiera sig. För den som är intresserad av vad förutom ökad marknadskraft en certifiering kan leda till kan man läsa vidare om ISO 14001 här