Jonas Berggren får ta emot Familjen Knut och Ragnvi Jacobssons entreprenörsstipendium

Jonas Berggren vill utveckla sitt ledarskap. Genom att göra det hoppas han kunna bidra till sin organisation. Det är en organisation som är snabbt växande på flera plan, och som på sistone har anställt mer personal och kunnat utöka sin omsättning.

Organisationen som Jonas Berggren syftar på är Eilogistik AB och i synnerhet dotterbolaget Eilogistik Marknadsservice AB, bolaget där Jonas är VD. Eilogistik Marknadsservice AB är ett så kallat tredjepartslogistikföretag vars plan är att hjälpa e-handelsföretag runt om i Europa. De hjälper dessa företag med hur de bör organisera upp sina lager för att göra dem mer lönsamma. De hjälper även till med att styra upp hur de bör plocka och packa. I en bransch med tuff konkurrens såsom internethandelsbranschen kan en liten effektivisering betyda mycket i det långa loppet. Att minska kostnader är väldigt viktigt. Berggren förklarar det hela med att de lagrar, plockar och skickar allt som går in genom en lastdörr.

Den verkställande direktören har en civilingenjörsutbildning från Chalmers där han valde en automation, logistik och entreprenörskapsinriktning. Han har trots det hunnit med mycket, han har bland annat varit utbytesstudent på NTNU i Trondheim och ETH i Zürich. Han har även studerat vid Karlstad Universitet och i Skövde. Jonas är en man som har imponerande mycket studier i bagaget. Det är inte bara inom affärs- och universitetsvärlden han är framgångsrik. Han tycker också om att åka längdskidor och har kommit in på plats 243 i Vasaloppet.

I motiveringen till varför Jonas fick ta emot stipendiet, står det att det är på grund av att han lyckats skapa ett konkurrenskraftigt företag. Ett annat företag som fått utmärkelse för sin tillväxt är Uppsala Stadsbudskontor AB. Läs mer på deras webbplats.

Fakta om Familjen Knut och Ragnvi Jacobssons stiftelse

Stiftelsen bildades så sent som 2012 och dess syfte är att främja utbildning och forskning inom nyföretagande och företagsutveckling. Den har också ett fokus på bland annat tillväxt, innovation, kvalitet och internationalisering. De hoppas kunna ge motivation till de som på ett bra sätt varit framgångsrika inom dessa områden.

På stiftelsens hemsida beskriver de hur det handlar om att motsvara den anda i vilken Knut och Ragnvi Jacobsson utvecklade sitt livsverk. De byggde upp sitt företag på ett imponerande sätt. Knut startade företaget utan kapital och dessutom med studieskulder. Hans uppfinningsrikedom och skickliga sätt att sköta affärer gjorde att företaget snabbt växte. Hans fru Ragnvi var en affärskvinna och tillsammans kunde de se sitt företag växa.