Hälsomässa anordnar friskvårdsseminarier för friskare företag

Allt för Hälsan är Nordens största hälsomässa och hålls på Stockholmsmässan den 6-9 november. Mässan riktar sig främst till privatpersoner som är måna om att ha en aktiv och hälsosam livsstil, men satsar i år även på friskvård för näringslivet. Som ett steg i detta bjuder de in företag och organisationer till årets upplaga av Allt för Hälsan. Näringslivssatsningen kallas Friskare Medarbetare och kommer, som namnet antyder, att behandla friskvård för både företag i stort och dess medarbetare. 1500 företag i Mälardalen kommer att få en inbjudan att delta med sina medarbetare skickad till sig.

Friska medarbetare vill skapa en mötesplats för företagsledningar och medarbetare där kunskap om ett friskare näringsliv går att hämta. En del av detta är en seminarieserie vars avsikt är att inspirera och lyfta ny och redan existerande friskvård. Konkreta aktiviteter inom friskvård kommer även de att förekomma under mässan, likaså debatter och workshops. Några av de ämnen som kommer att tas upp är hälsoekonomi, arbetsmiljö, forskning och trender, förebyggande hälsovård samt metoder och mätbarhet.

Att ha hälsosamma och friska medarbetare är bland ett företags viktigaste framgångsfaktorer, säger Allt för Hälsan, och menar vidare att med friska medarbetare finns vinster på tiotals miljarder att hämta. Med den vetskapen bör tillströmningen av näringslivsbesökare på årets Allt för Hälsan vara mycket god.

Många uställare kommer att prata om hälsokst, nyttigt mat på jobbet och en hel del arbetsrelaterad träning kommer också att behandlas. Tyvärr så kommer inte Top Formula kunna medverka i år vilket är en stor besvikelse för många besökare. Men du kan läsa mer om det svenska företaget som revolutionerade den svenska hälsokostmarknaden genom sin nätbaserade hälsokostsbutik här: http://www.topformula.se/. Läs också vår tidigare artikel om industri och e-handeln