Familjeföretag med döttrar är mer miljömedvetna

Om ett familjeföretag har flera döttrar är de också mer miljömedvetna. Detta enligt Kristoffer Milonas doktorsavhandling vid Stockholms Handelshögskola.

Studien är baserad på data insamlad om familjer som har kontrollposter inom svenska börsbolag. Kristoffer Milonas har räknat könsfördelningen bland familjernas arvtagare. Där fann han en tydlig koppling mellan företag som tar miljövänliga beslut och antalet kvinnliga arvtagare i familjen.

Studien har räknat både vuxna och minderåriga döttrar, där de vuxna i många fall själva blev styrelseledamöter i företagen. Kristoffer Milonas säger att man kan tolka resultaten på så sätt att döttrarna i familjen påverkar sina föräldrar till att bry sig mer om miljön. Miljömedveten är nämligen något som traditionellt sett är starkare hos kvinnor, och nu visar det sig att denna koppling också verkar gälla i börsbolag.  

Han berättar också att könsfördelningen i familjen inte verkar ha någon påverkan för fördelningen i styrelsen.

- Det tycktes tvärtom som att de vuxna döttrarna trängde ut andra kvinnliga potentiella styrelsemedlemmar, säger Kristoffer Milonas.

Relaterad läsning: Löfbergs - Familjeföretaget som kunde