E-handel inte så vanligt inom svensk industri

Den svenska industrin har fortfarande inte kommit särskilt långt inom e-handel när det gäller företag-till-företag. I dagsläget är det endast två av fem företag som sköter handeln med sina professionella kunder via e-handel. Detta är för många väldigt förvånande eftersom den ekonomiska potentialen uppskattas vara dubbelt så stor inom e-handel som den är inom detaljhandeln, enligt en ny undersökning. Det är ett svenskt programvaruföretag vid namn Episerver som gjort denna undersökning och som material har de använt några av Sveriges största företag inom industri.

I USA har man kommit mycket längre inom detta område och omsättningen från e-handeln är dubbelt så hög som den är från detaljhandel när det kommer till handel sinsemellan företag. Dessutom ser hälften av de företag som använder sig av e-handel en ökning av ordervärdet samt en sänkning på de kostnader som läggs ut för att få nya kunder. I Sverige ser det däremot inte likadant ut än. Episervers undersökning har visat på att de stora industriföretagen i Sverige fortfarande avvaktar med att använda sig av e-handel mellan företag. Endast omkring 40 % av de som deltagit i undersökningen säger att de använder sig av någon form e-handel. Av de som svarat att de inte använder sig av e-handel är det endast hälften som funderar på att börja med det. Flera svenska industriföretag, däribland Miltronic, har sin produktkatalog publicerad online, men själva försäljningen sker fortfarande per telefon och alltså inte i en webbshop.

Det positiva i denna situation är att de svenska industriföretag som faktiskt använder sig av e-handel redan har börjat skymta de positiva fördelar som det för med sig. Cirka en tredjedel av företagen kan se att deras omsättning har ökat, hälften av dem har fått nya kundgrupper och mer än hälften upplever en förändring i sina kunders köprutiner. Den främsta anledningen till att företag idag väljer att använda sig av e-handel är dock inte den ökade omsättningen, utan att de vill kunna ge sina kunder den allra bästa servicen. Varför många väljer att inte arbeta med e-handel beror på flera olika anledningar. En del anser att det inte är någon konkurrensfördel medan andra säger att de helt enkelt inte har rätt budget för att satsa på det.